Thursday, July 25, 2024

Other Poems

Other Poems

ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ

ବବିଘ୍ନନାଶନ ବନ୍ଦନ ରାଗ:–ରସକୁଲ୍ୟା (ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱରରେ) ———————————————- ବିଭୂଷିତ-ପୁଷ୍ପ ଗଜ ବଦନ, ବିଶାଳ ଉଦର ବକ୍ର ଆନନ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୌରୀ

Read More
Other Poems

ସ୍ଵପ୍ନ

ସ୍ୱପ୍ନ —- (ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ,ବାଣୀବିହାରରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ରଚିତ କବିତା…… ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା) =================================== ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ

Read More