Thursday, July 25, 2024

Explore Articles By Category

Latest TV Interview

Latest in Palli Kabita

Latest in Satire

ଖେଚୁଡ଼ି(୧୧)

ଖେଚୁଡି 11 ଓଡିଶା-ଗୌରବ ହଳଧର ନାଗ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ବିଭୂଷିତ ହେବାଦେଖି ଆମ ଗାଁ...

Read More

ଖେଚୁଡ଼ି (୧୨)

ଖେଚୁଡି 12 ବୀରାଧିବୀରବର ଝପଟ ସିଂହ ରାୟବାହାଦୂର୍ ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଜଣେ ଗଡଜାତ...

Read More

ଖେଚୁଡ଼ି ୧୦

ଖେଚୁଡି 10 ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଥିଲା, ତା ଶ୍ରେଣୀଶିକ୍ଷକ ଥରେ ପଚାରିଲେ...

Read More

Latest in Stories

Latest in Other Poems

ମହାଳୟା

ମହାଳୟା ————– ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ! ସଂସ୍କୃତି ଆମର, ସାରା ଦେଶେ,...

Read More

ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା

ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ======== ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତେ ହାତଛାଡି ଚାଲିଗଲେଣି।...

Read More

ତମିସ୍ରାର ମାୟା

ତମିସ୍ରାର ମାୟା ——————– ଚାହିଁଥିଲି ଯେବେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶେ ବସି ତମିସ୍ରା କୋଳରେ,...

Read More

ଅଭିନୟ

ଅଭିନୟ kulamanisarangi.blogspot.com ବୁଝି ମୁଁ ପାରେନା,ଥିଲା ଯେବେ ଏହା ଖାଲି ଏକ ଅଭିନୟ,...

Read More

ଜୀବନ ତୁମକୁ

ଜୀବନ ତୁମକୁ—– kulamanisarangi.blogspot.com ଜୀବନ ! ତୁମକୁ ଭେଟିଥିଲି ଦିନେ, ନାଆରେ ମଝିନଈରେ,...

Read More

Latest in Devotional Poems

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୨୧)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୨୧) =============================== ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମସନ୍ୟାସ ଯୋଗ...

Read More

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୨୦)

ଗୀତାଜ୍ଞାନ (୨୦) ============================= ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସ ଯୋଗ (ଶ୍ଳୋକ...

Read More

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧୯)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧୯) =============================== ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ...

Read More

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧୬)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧୬) ============================= ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ...

Read More

ଗୀତାଜ୍ଞାନ(୧୬)

ଗୀତା ଜ୍ଞାନ (୧୬) ============================= ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନକର୍ମସନ୍ୟାସଯୋଗ ଭାବାନୁବାଦ...

Read More

ଗତାୟୁ ସତ୍ୟ

ଗତାୟୁ ସତ୍ୟ ========================== ସତ୍ୟ ମୁଁ ବସିଛି ଅସତ୍ୟ ନଗ୍ର ବିପଣୀ କୋଣେ,...

Read More