Sunday, June 23, 2024

Month: February 2020

Stories

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୪)….. (ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା)

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ………..୧୪……. ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା …………………………………………………. ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ ,କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି

Read More
Stories

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୩)….. ବଣ ମଲ୍ଲୀର ମହକ

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ……….୧୩…….. ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ……………………. “ସ୍ବଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା; ବିଦ୍ବାନ୍ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ।” ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକ ଖଣ୍ଡପଡାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଟିଥିବା ମଲ୍ଲୀଟିର ସୁବାସ

Read More
Stories

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୨) ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁର ତର୍କ

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ……….୧୨…….. ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁର ତର୍କ ………………………………………………………. ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡିଶାର ଏକତ୍ରିକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ

Read More
Stories

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ (୧୧) ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ର

ସାମନ୍ତ ସ୍ମରଣେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ର ——————— ———————— ………..୧୧………. ଚରିତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଖାଲି ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ ,ଏହା ଏକ ଜୀବନ ମାର୍ଗ।ସେଥିପାଇଁ

Read More