Monday, May 20, 2024
Other Poems

ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ

 1. ବବିଘ୍ନନାଶନ ବନ୍ଦନ
  ରାଗ:–ରସକୁଲ୍ୟା
  (ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱରରେ)
  ———————————————-
  ବିଭୂଷିତ-ପୁଷ୍ପ ଗଜ ବଦନ,
  ବିଶାଳ ଉଦର ବକ୍ର ଆନନ,
  ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୌରୀ କୁମର,
  ବନ୍ଦିତ-ପୟର ଦେବେ ଯାହାର ହେ,
  ବିବସ୍ୱାନ ତେଜଧାରୀ ହେ,
  ବିନାଶ କର ମୋ ସକଳ ବିପତ୍ତି ,କରୁଛି ପଦେ ଗୁହାରି ହେ !

  ବିଶ୍ଵ ବନ୍ଦିତ ଲେଖନୀ ଯାହାର,
  ବିବୁଧ-ପୂଜିତ ସଦା ପୟର,
  ବିଶାଳ ଭାରତ ଆଖ୍ୟାନ ଲେଖି,
  ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ବ୍ୟାସ ତା ଦେଖି ହେ,
  ବୁଦ୍ଧିରେ ଶୀର୍ଷ ମଣ୍ଡନ ହେ,
  ବିଦ୍ୟାଦାତା ମୋର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କର ବିଶ୍ୱ-ବିମଣ୍ଡନ ହେ।।

  ବାହନ ମୂଷିକ ପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହି,
  ବିବର୍ତ୍ତନ କଲ ଜନକ ଦେହି,
  ବିବାଦେ କୁମାର ହେଲେ ନିଉନ,
  ବୋଇଲ “ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାନ ହେ”,
  ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ତ ଗରୁ ହେ,
  ବିଶ୍ଵେ ତୁମ୍ଭ ସମ କେ ହେବ ସମାନ ମହାକାୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେ !

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply