Sunday, June 23, 2024
Other Poems

ଦେବଯାନୀ (୩୫ ତମ କଳିକା)

 • ଦେବଯାନୀ
  ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶ କଳିକା
  ରାଗ:—ତୋଡି ଖେମଟା
  ———————-
  ଧନଲୋ ! ଗଲାଣି ଗଲା କଥା,
  ମାନ ଅଭିମାନେ ନ ଲଭ ବ୍ୟଥା,।0।ଦେବଯାନୀ ଲୁହ ଉତ୍ତରୀୟରେ ,
  ପୋଛି ଶୁକ୍ରମୁନି ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ।1୧।
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା, ମାନ ଅଭିମାନେ ନଲଭ ବ୍ୟଥା–

  ତୁ ଅଲିଅଳି ମୋ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ,
  ଛାତି ଚିରିଦିଏ ତୋର କ୍ରନ୍ଦନ,(୨)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା,- —– — —

  ଆହା,ପୋଛିଦିଏ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ,
  ହସିଦେ ଥରେ ମା’ଯାଉ ମୋ ଦୁଃଖ (୩)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା—————-

  ତୋର ବାଲ୍ୟସଖୀ ରାଜକୁମାରୀ,
  ଦୋଷ କ୍ଷମାକର ଭଗ୍ନୀ ବିଚାରି,(୪)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା————–

  ଧୂଳିଖେଳ କଳି ପାଣିର ଗାର,
  ତାତିଲା ପାଣିରେ ଜଳେ କି ଘର?(୫)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା- —————-

  କନ୍ଦୁକ ଖେଳରୁ ମହାସମର,
  କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୋହର (୬)
  ଧନଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା- ——————-

  ଯା’ମାଗିବୁ ଧନ ଦେବି ତୋ ହାତେ,
  ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ତୋ ନ ଦେଖା ମୋତେ(୭)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲାକଥା————–

  କ୍ରୋଧ ଅଟେ ଧନ,ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ,
  ମନରୁ ତୁ ତେଜି ଦିଅ ଚଞ୍ଚଳ (୮)
  ଧନ ଲୋ,ଗଲାଣି ଗଲା କଥା- ——-

  ଶୁଣି ପିତା ବାଣୀ ମୁନିକୁମାରୀ,
  ବୋଇଲେ ବୁଝିଛି ସବୁ ଚାତୁରୀ,(୯)
  ପିତା ହେ, ମୁହିଁ ରହିବି ନାହିଁ,
  ଏ ଦାନବ ରାଜ୍ୟେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ——-

  କ୍ରମଶଃ————

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply