Friday, February 23, 2024

Day: February 13, 2020

Other Poems

ଦେବଯାନୀ(୨୭ତମ କଳିକା)

ଦେବଯାନୀ (ସପ୍ତବିଂଶ କଳିକା) ———— ରାଗ:—ଚୋଖି ‘ଶର୍ମିଷ୍ଠା’ ରାଜକୁମାରୀ ମଧୁଛନ୍ଦା ସୁକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗା ସମସରି କଳନାଦିନୀ, ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରବାଳୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜାହ୍ନବୀ ଭଳି ଏକ ବୃନ୍ତେ ବେନି

Read More
Other Poems

ଦେବଯାନୀ(୨୯ତମ କଳିକା)

ଦେବଯାନୀ ଉନତ୍ରିଂଶ କଳିକା ରାଗ:–ଧନାଶ୍ରୀ (ବସି ବଶିଷ୍ଠ ,ଜାବାଳି,ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନି(ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ)ସ୍ୱରରେ ଗାଇବେ) ———————————————————— ହସ୍ତିନା ଭୂପତି,ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଯଯାତି ନହୁଷ * କୁଳନନ୍ଦନ, ବାହାରିଲେ

Read More
Other Poems

ଦେବଯାନୀ(୩୭ ତମ କଳିକା)

ଦେବଯାନୀ ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ କଳିକା ରାଗ:—-ରାମକେରୀ ——————————— ଘୋର ଅନୁତାପ ଅନଳେ ଦଗ୍ଧ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାଳୀ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ପଡି କରନ୍ତି ଅଳି। “କ୍ଷମାକର ଦୋଷ ମୋର ହେ

Read More