Sunday, June 23, 2024
Other Poems

କାଗଜ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ

କାଗଜ ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ
ସେ କି ଫୁଲର ସୁରଭି
କେଉଁଠି କେବେ ଦେଲାଣି !
ଭ୍ରମର ଆସେ କି, ମଉଳା ଫୁଲରେ
ଯେତେ ବି ସିଞ୍ଚିଲେ ପାଣି !!

ତୂଳୀ ଧରି ଶିଳ୍ପୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ
ଆକାଶେ କି ଆଙ୍କି ପାରେ ?
ଝରିପଡିଥିବା ସ୍ମୃତିରୁ କି
ପ୍ରେମ-କବିତା କେ ଲେଖି ପାରେ ?

(କଲମର ନାମ ଅବିନାଶ)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply